Dorota Wągrodna

Kontakt

Ul .Ogrodowa 15 Lubelskie 21-100 Lubartów Polska

pilates@dorotawagrodna.pl

695686319

opłaty za zajęcia i karnety można dokonywać na konto:

PKO BP 37 1020 3206 0000 8302 0125 8037