KARTA INFORMACYJNA

1. Informuję, że Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Pilates Studio Dorota Wągrodna, z siedzibą w Lubartowie, ul. Księcia Poniatowskiego 5, NIP 716-26-19-213
2. Pilates Studio Dorota Wągrodna administruje i przetwarza dane osobowe klientów (imię, nazwisko oraz numer telefonu) w celu
a) wypisania karnetu imiennego na zajęcia Pilates w Studio dla osoby, której dane dotyczą, oraz w celu udzielenia informacji telefonicznych o terminach zajęć. Dane te mogą być użyte również w celu wypisania rachunku imiennego.
b) Informowania o organizowanych spotkaniach promocyjnych w swojej siedzibie
3. Podstawą prawną przetwarzania w przypadku:
a. Wypisania karnetu oraz udzielania informacji jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO): „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy”.
b. Wypisania rachunku imiennego są przepisy podatkowe oraz Kodeks Cywilny.
c. W przypadku informowania o organizowanych spotkaniach promocyjnych podstawą przetwarzania jest zgoda art. 6 ust 1 lit. a (RODO)
4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi przez Pilates Studio Dorota Wągrodna lub do wycofania zgody.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające
7. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego.
9. Posiadasz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie przed jej wycofaniem.

Dorota Wągrodna
Właściciel